toot.frinet.se - Mastodon

Mastodon instans för grupper och individer med inriktning på hållbarhet, omställning, fri programvara och delning av kunskap och resurser.

This server toot.frinet.se runs mastodon software, version 3.2.2, current master version is 3.4.4
This server has been monitored since 11 months ago and has a score of 100 out of 100
Detected language of this server is Swedish and looks to be located in Sweden

Server last checked 50 minutes ago.

This server is allowing new users to sign up

Uptime & Speed
User Stats
Clicks Out